Aktualności

Przemysł LED – prognozy i oczekiwania związane z Industry 4.0

Zapraszamy na szczególny wykład poświęcony rozwojowi przemysłu oświetleniowego w Polsce na tle procesu Industry 4.0.

Dr inż. Jarosław Tworóg, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT wyjaśni: Na czym będą polegać procesy integracyjne? Jakich zmian można oczekiwać wewnątrz zakładu i w jego otoczeniu biznesowy? W jaki sposób będzie zmieniał się łańcuch wartości i cechy produktów wytwarzanych przez przemysł LED?

Wykład odbędzie się w pierwszym dniu 3. Kongresu Oświetleniowego LED Polska.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. REJESTRACJA

28-29 listopada 2017 r., Warszawa, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

 

Fot. Robot BJB – okablowanie opraw oświetleniowych. LUG

 

Jak prawidłowo opracować dokumentację techniczną do przetargu?

W ostatnich latach obserwuje się dużą dynamikę inwestycji w infrastrukturę drogową. Oświetlenie drogowe coraz częściej realizowane jest w oparciu o nowe technologie, z wykorzystaniem zaawansowanych systemów sterowania. Stąd inwestorzy stają przed dylematem, jak prawidłowo opracować dokumentację techniczną przetargową, aby zagwarantować zastosowanie nowoczesnego sprzętu w możliwie przystępnej cenie. Praktyka pokazuje, że często dokumentacja tego typu nie jest przygotowana prawidłowo.

W referacie dr Dariusz Czyżewski przedstawi wybrane parametry techniczne, które powinna zawierać dokumentacja przetargowa. Dodatkowo będą zaprezentowane wybrane przykłady nieprawidłowo przygotowanych dokumentacji przetargowych.

Zapraszamy na wykład.

3. Kongres Oświetleniowy LED Polska 2017, 28-29 listopada 2017 r., Warszawa, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. REJESTRACJA

 

Badania sprzętu oświetleniowego LED

Michał Waloch

„Pol-lighting” prowadząc program „Monitorowania jakości sprzętu oświetleniowego w tym lamp LED, opraw oświetleniowych LED” na podstawie badań prowadzonych w niezależnych, certyfikowanych laboratoriach BBJ i PCBC stwierdza, że skala nieprawidłowości jest ogromna. Z przebadanych lamp LED około 50% nie spełnia wymagań. W oprawach sytuacja jest podobna.

Badania dotyczyły parametrów obligatoryjnych takich jak poziomy emisji harmonicznych prądu według Normy EMC w oprawach oświetleniowych LED o mocach > 25 W, a w lampach LED – badania strumienia światła wyrażonego w lumenach.

Wyniki pokazały, że pomimo oznakowania CE wiele produktów nie spełnia wymagań Norm, Rozporządzeń UE i Dyrektyw.

Zapraszamy na wykład: Wyniki badań sprzętu oświetleniowego LED. Michał Waloch, dyrektor generalny Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting.

 

3. Kongres Oświetleniowy LED Polska 2017, 28-29 listopada 2017 r., Warszawa, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

 

Najnowsze osiągnięcia technologii LED

Technologia ledowa przyspiesza. W laboratoriach wielu firm naukowcy pracują nad coraz bardziej wydajnymi źródłami ledowymi. W tym galopie technologicznym nie jest już na szczęście najważniejsze, aby uzyskać jak największą skuteczność świetlną (lm/W), ale istotniejszym czynnikiem jest kompozycja widma, co doprowadza do uzyskania wyższego wskaźnika oddawania barwy (CRI). Ważne są także możliwości zmiany barwy światła jednego źródła czy też oprawy w jak najszerszym zakresie. Coraz więcej firm kładzie większy nacisk na uzyskanie światła o jak największej, jakości. Zasadnym wydaje się pytanie, czy oświetlenie to tylko ilość światła i inne parametry świetle, czy coś więcej? Co już jest na rynku, a co dopiero będzie? Jakie produkty i trendy będziemy obserwować w najbliższym czasie?

Wykładowca dr PAWEŁ MORAWSKI

 

dr Paweł Morawski – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  kierunek fizyka doświadczalna. Tytuł doktora nauk fizycznych otrzymał w Instytucie Fizyki Molekularnej  PAN w Poznaniu, za pracę w dziedzinie fizyki ciała stałego. Pracuje jako wykładowca i trener. W swej pracy porusza zagadnienia związane z technologią LED stosowaną we wszystkich segmentach oświetleniowych i związanymi z tym  wyzwaniami zarówno dla producentów, jak także dla użytkowników. Jest autorem artykułów i szkoleń, które przybliżają technologię LED użytkownikom, pomaga oddzielić fakty od mitów wyjaśniając najbardziej zawiłe zagadnienia w sposób zrozumiały dla odbiorców.

 

 

3. Kongres Oświetleniowy LED Polska 2017, 28-29 listopada 2017 r., Warszawa, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. REJESTRACJA